Kulturni pejzaž – sinteza prirode i graditeljstva. Simbioza samonikle prirode i graditeljstva, u stručnoj literaturi i međunarodnim aktima definiše se terminom kulturni pejzaž. … Kotor nudi urođenu sintezu primorja i zagorja, urbanog i ruralnog, graditeljstva i prirode, između kojih je u davna vremena i nastao sa svojim malim naseljima – kao drevni prethodnik današnjih ekoloških doktrina o sveobuhvatnoj kulturi življenja. (Svetislav Vučenović)

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora je integralno dobro, naslijeđenih prirodnih i kulturnih vrijednosti, u kojem je raznovrsna i bogata kulturna baština prožeta sa prirodom i neodvojiva od nje. Zbog te karakteristike, odnosno prožimanja graditeljskih ostvarenja i prirode, cijelo zaštićeno područje posjeduje sve karakteristike kulturnog pejzaža, u kome su neraskidivo povezani istorija, kontinuitet kulturnih tradicija, društvene vrijednosti i težnje. Postignuti sklad između graditeljstva i prirodnog okruženja u zaštićenom području Kotora, nastao je kao rezultat duge tradicije u više ljudskih djelatnosti. Obrada zemlje na svim površinama pogodnim za gajenje raznih kultura, razvijena gradnja u kamenu, razvijeno pomorstvo, zanatstvo, umjetnost i razgranata trgovina, već po sebi su podrazumijevali visoki stepen društvene organizacije. Racionalnost, usavršavanje znanja i kreativnost su u takvom ambijentu nalazili pogodno tlo za stvaranje i razvoj tokom svih epoha prošlosti…

Više o kulturnom pejzažu pročitajte u publikaciji “Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a” u poglavlju pod nazivom Kulturni pejzaž – harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljstva


Vertikalni profil pejzaža (foto: Expeditio)