Najstariji tragovi života na području zaliva Boke Kotorske rekognoscirani su na praistorijskim arheološkim lokalitetima u Lipcima pored Risna i u pećini Spila iznad Perasta. Na kamenoj stijeni prirodnog skloništa tipa okapine, pronađeni su crteži jelena, lovaca sa kopljima i „svastikama“, koji su bili datirani u bronzano doba (1600-1200. p.n.e), da bi u novije vrijeme, ovo datiranje bilo pomjereno u epohu gvozdenog doba (oko 800. p.n.e). U pećini Spila iznad Perasta su pronađeni ostaci koji svjedoče o njenoj upotrebi za stanovanje u vrijeme praistorije…

Više o istorijskom razvoju pročitajte u publikaciji “Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a” u poglavlju pod nazivom ISTORIJSKI RAZVOJ

Kotor i kotorski dio zaliva, na razglednici sa početka XX vijeka

Kotor i kotorski dio zaliva, na razglednici sa početka XX vijeka