Crna Gora je jedna od 193 zemlje koje su potpisnice Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine.

Na Listi svjetske baštine UNESCO-a iz Crne Gore se nalaze četiri lokaliteta, tri kulturna i jedno prirodno dobro. Od toga su dva lokaliteta dio transnacionalnih, serijskih nominacija više zemalja. Na Listi se nalaze sljedeći lokaliteti:

  • Priodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, kao kulturno dobro, po kriterijumima: (i)(ii)(iii)(iv), od 1979. godine
  • Nacionalni park Durmitor, kao prirodno dobro, po kriterijumima (vii)(viii)(x), od 1980. godine
  • Tri nekropole stećaka (Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Žabljak i Grčko groblje, Šćepan Polje, Plužine), dio transnacionalne serijske nominacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije: Stećci srednjovjekovni nadgrobni spomenici, kao kulturno dobro po kriterijumima: (iii)(vi), od 2016. godine
  • Kotorska tvrđava, dio transnacionalne serijske nominacije Crne Gore, Hrvatske i Italije: Venecijanski odbrambeni sistem između XVI i XVII vijeka „Stato da Terra” – zapadni „Stato da Mar”, kao kulturno dobro po kriterijumima: (iii)(iv), od 2017. godine


Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (foto: Expeditio)


Nacionalni park Durmitor (foto: Expeditio)


Nekropole stećaka, Grčko Groblje, Novakovići (foto: Expeditio)


Kotorska tvrđava, dio Venecijanskog odbrambenog sistema (foto: Expeditio)